Planning

Jouw nieuwe woning van tekentafel tot sleuteloverdracht!

Swipe horizontaal om de gehele planning te kunnen bekijken.

In deze fase maken wij onderscheid tussen een voorlopig en een definitief ontwerp. We werken zeer gestructureerd naar een eindontwerp toe. Hiermee kunnen we de vergunningsprocedure opstarten.

Ooms Bouw en Ontwikkeling is een ontwikkelende aannemer. Hierdoor vindt er geen aanbesteding plaats: de opdracht van Ooms Ontwikkeling gaat altijd naar Ooms Bouw. Door deze combinatie kunnen de bouwers in een vroeg stadium meedenken met de ontwerpers. Dat leidt tot een slimmer ontwerp en een betere, snellere bouw.

Zodra het eindontwerp klaar is, bereiden wij de omgevingsvergunning voor en dienen wij de aanvraag in.

De architect werkt alle tekeningen uit voor verkoop/contract en de extra opties. Hiervoor neemt hij de tekeningen van de definitieve ontwerpen als basis. Hij tekent ook de diverse installaties en ander toebehoren in.

Daarnaast worden de marketinguitingen ontworpen. Denk hierbij aan de brochure, website en roll-up banners. De opdrachtgever huurt hiervoor verschillende specialisten in.

Tijdens al deze werkzaamheden houdt de opdrachtgever continu controle op alle stukken. Ondertussen stelt de opdrachtgever de technische omschrijving op en vraagt hij een woningborgcertificaat aan (meer informatie hierover vindt u hier).

Tot slot houden wij alle geïnteresseerden op de hoogte van de projectstatus. Een belangrijk aspect in deze fase.

De voorbereidingsfase loopt geleidelijk over in de verkoopfase. De projectwebsite is klaar, inclusief alle downloadbare stukken. Via advertenties op social media en in kranten geven we het project bekendheid en communiceren we de datum waarop de verkoop start.

De verkoop begint! Het startsein is een verkoopevenement. Dit kan zowel digitaal als fysiek plaatsvinden. Je kunt alle verkoopdocumentatie inzien, vragen stellen aan de makelaar en informeren bij de mensen van Ooms Bouw en Ontwikkeling. Je kunt je ook direct inschrijven voor één (of meerdere) woningen!

Wanneer de inschrijftermijn is verlopen, bekijken wij samen met de projectmakelaars welke gegadigden het meest geschikt zijn voor de betreffende woningen. Hierbij kijken wij naar het voorbehoud van financiering én of je al een financiële check heb gehad bij een hypotheekadviseur. Voorbereiding loont. Elk bouwnummer wijzen wij toe aan de meest geschikte kandidaat.

Als jij een woning toegewezen heb gekregen, neemt de makelaar samen met jou/jullie de contract- en verkoopstukken door. Jij kunt nu een optie nemen op deze woning. Dit is nog niet bindend.

Besluit je de woning te kopen? Dan krijg je van de makelaar een concept koop-/aannemingsovereenkomst. Hierin staan alle rechten en plichten omschreven van jou als koper, van de verkoper en van de aannemer. Met dit document wordt de aankoop van de grond en de bouw van de woning geregeld.

Nadat je het document en de bijlagen goed hebt doorgenomen, maak je een afspraak bij de makelaar om het contract te tekenen. Zodra de opschortende voorwaarden uit de overeenkomst zijn verstreken, gaat de bouw definitief door. Heb je ook de financiering rond? Dan is de koop van jouw toekomstige woning definitief!

Hierna plant de makelaar een afspraak voor je in met de kopersbegeleider. Hij of zij neemt alle kopersopties nogmaals met je door. Daarna kun je (binnen een bepaalde termijn) de extra voor jouw woning uitkiezen.

Nadat jouw kopersopties akkoord zijn bevonden, kan de aannemer starten met de werkvoorbereiding. Deze fase gaat vloeiend over in de daadwerkelijke uitvoeringsfase.

Zodra de omgevingsvergunning is verstrekt en opschortende voorwaarden in de koop-/aannemingsovereenkomst zijn voldaan, verstuurt Ooms Bouw en Ontwikkeling een start-bouw-brief. Hierna passeert de notaris de gronden. De grond van je woning is nu jouw eigendom. Je tekent hiervoor een akte van levering. Nu kan Ooms Bouw beginnen met het bouwen van jouw woning!

Als er niet wordt gewerkt met bodemwarmtepompen, trapt Ooms Bouw de bouw af met het slaan van de funderingspalen. Hiervoor moet de grond wel al bouwrijp zijn gemaakt. Traditiegetrouw maken wij daar een bouwfeestje van, samen met alle bouwpartners en toekomstige bewoners. Hier kun je dus kennismaken met je nieuwe buren.

Gedurende de bouw organiseert Ooms Bouw en Ontwikkeling een aantal kijkmomenten. Zo kun je op een veilige manier alvast door je woning in aanbouw lopen. Uiteraard houden wij je ook op de hoogte via allerlei communicatiekanalen.

De oplevering van jouw woning nadert. Omdat het onmogelijk is om alle woningen tegelijkertijd op te leveren, verspreiden we dit over een aantal weken. Een paar weken voor de sleuteloverdracht nodigen wij je uit om je toekomstige woning te controleren op onvolkomenheden.

De definitieve oplevering is een belangrijk juridisch moment. Hierbij kun je de woning nogmaals bouwkundig inspecteren. Neem gerust een bouwkundig specialist mee. Als je nog opleverpunten ontdekt, dan verhelpt de aannemer deze binnen drie maanden na de opleveringsdatum.

Wanneer alles in orde is, maken we de overdracht definitief. Gefeliciteerd, je bent nu officieel eigenaar van jouw mooie nieuwe woning!